top of page

Hükümler ve Koşullar

Aşağıdakiler Affrefer Ltd limited'in alana siz müşterilerin hizmetlerin kullanması adına sunduğu erişimin hüküm ve koşullarını ifade etmektedir.

Lütfen bu siteyi kullanmadan önce gizlilik politikasını, risk uyarısını ve aşağıdaki hükümler ve koşulları (bundan sonra "hükümler ve koşullar") okuyun. Bu siteye veya bu sitedeki herhangi bir hizmete erişmeye veya onu kullanmaya devam ederek, bu hükümler ve koşulları kabul etmektesiniz. Bu hüküm ve koşulları herhangi bir zamanda değiştirme, kaldırma veya ekleme hakkını saklı tutuyoruz. Bu tür değişiklikler derhal geçerli olacaktır. Buna göre, lütfen bu siteye erişirken veya kullanırken bu hükümleri ve koşulları inceleyin. Bu hükümler ve koşullar değiştirildikten sonra bu siteyi veya site üzerindeki herhangi bir hizmeti kullanmaya devam etmeniz halinde değişen hükümler ve koşulları kabul etmiş sayılırsınız. Eğer herhangi bir zamanda hükümler ve koşulları kabul etmek istemezseniz, siteyi kullanamazsınız. İşbu hükümler ve koşullara ek olarak teklif ettiğiniz herhangi bir hüküm ve koşul açık bir şekilde kabul edilmemektedir ve hiçbir hüküm ifade etmeyecektir.

Bilgi için bu hükümler ve koşulların bir kopyasını bastırabilirsiniz. Affrefer Ltd'nin herhangi bir zamanda bildirim yapmaksızın internet sitesini sona erdirebileceğini veya değiştirebileceğini bilmekte ve kabul etmektesiniz. Ayrıca, Affrefer Ltd’nin bu internet sitesini kullanımınızı haber vermeksizin herhangi bir nedenle durdurabileceğini veya kısıtlayabileceğini de kabul etmektesiniz.

Sorumluluk Reddi

İçeriğin ve tavsiyenin edinildiği kaynakların sayısı ve elektronik dağıtımın olağan tehlikeleri sebebiyle bu içerikler ve tavsiyeler ve internet sitesinde gecikmeler, kusurlar veya hatalar olabilir. İçerik ve tavsiye ve internet sitesi "as is" olarak ve hiçbir garanti olmaksızın sunulmaktadır. Affrefer Ltd, çalışanları, yetkilileri, müdürleri, iştirakleri, temsilcileri ve lisans verenleri, internet üzerinde sunulan içerik ve tavsiyenin veya internet sitesinin doğruluğunu, eksiksizliğini, güncelliğini, dakikliğini, ihlalden ari olacağını, unvanını, ticarete elverişliliğini veya amaca uygunluğunu garanti etmez ve edemez ve Affrefer Ltd bu şekildeki açık veya zımni bütün garantileri reddeder.

Hiçbir durumda Affrefer Ltd, çalışanları, yetkilileri, müdürleri, iştirakleri, temsilcileri veya lisans verenleri, size veya herhangi bir üçüncü şahısa veya başka kişilere karşı, internet sitesinin kullanılmasından doğrudan veya dolaylı olarak kaynaklanan, internet sitesinin veya internet sitesinin içeriklerinin ve tavsiyelerinin sağlanması, redaksiyonu, raporlanması veya teslimi nezdinde tamamen veya kısmen kendi kusuru veya kendi kontrolü haricindeki risklerden meydana gelen herhangi bir finansal kayıp, kazanç kaybı, herhangi bir özel, tesadüfi veya dolaylı zarar veya benzeri zarardan veya herhangi başka bir zarar veya sakatlanmadan sorumlu olmayacaktır.

Hiçbir halde Affrefer Ltd, çalışanları, yetkilileri, müdürleri, iştirakleri, temsilcileri veya lisans verenleri, size veya herhangi bir üçüncü şahısa veya başka kişilere karşı, internet sitesi üzerindeki bu gibi içerikler veya tavsiyeler veya internet sitesinin kendisine dayanarak verdiğiniz kararlar veya yaptığınız işlemler nezdinde sorumlu olmayacaktır.

Yasal sınırlamalar

Yukarıdakileri sınırlamaksızın, finansal sözleşmelere ilişkin kanunların dünya üzerinde farklılıklar gösterdiğini ve ikamet ettiğiniz ülkede internet sitesinini kullanımına ilişkin kanunlara, yönetmeliklere veya tüzüklere tamamen uyulmasını sağlamanın kendi yükümlülüğünüz olduğunu bilmektesiniz. Şüpheye mahal vermemek adına, internet sitesine erişim sağlamanız, hizmetlerimizin ve/veya bu hizmetler üzerinden yaptığınız işlemlerin ikamet ettiğiniz ülke ile ilgili kanunlar, yönetmelikler veya tüzükler kapsamında yasal olduğu anlamını taşımaz.

Bu internet sitesi, herhangi bir yetki alanı içerisindeki bir kimseye yetkilendirilmemiş veya kanuna aykırı olacak şekilde bir teklif veya teşvik teşkil etmez ve bu amaçlarla kullanılmaz. Bu internet sitesine erişim ve bu internet sitesi aracılığıyla finansal sözleşme teklif edilmesi bazı yetki alanlarında kısıtlanabilir ve, bu doğrultuda internet sitesine erişen kullanıcıların kendilerini bildirmesi ve bu kısıtlamaları gözetmesi gerekmektedir.

Sınırlı Lisans

Affrefer Ltd, internet sitesine erişmeniz ve internet sitesini kullanmanız için size münhasır olmayan, devredilemez ve sınırlı kişisel bir lisans sağlamaktadır ("lisans"). Bu lisans, işbu sözleşme hüküm ve koşullarına uymaya devam etmeniz şartına bağlıdır. Affrefer Ltd.'nin ön yazılı izni olmadan internet sitesine "deep-link" vermemeyi, internet sitesine erişiminizi satmamayı veya buna ilişkin izin vermemeyi ve internet sitesi üzerindeki materyalleri satmak veya başka bir amaç için kopyalamamayı kabul etmektesiniz. Şüpheye mahal vermemek adına, internet sitesinin işbu bölümü ihlal ederek izinsiz şekilde kullanılmasından sorumlusunuz ve bununla bağlısınız. Internet sitesi üzerindeki herhangi bir elektronik iletişim özelliğini, kanuna aykırı, hileli, başkalarının gizliliğini taciz edecek ve buna müdahale edecek şekildde, taciz edici, hakaret içeren, iftiracı, utandırıcı, müstehcen, tehdit veya nefret içeren amaçlar için kullanmamayı kabul etmektesiniz. Affrefer Ltd tarafından e-mail adresiniz dahil tarafınızca sağlanan bilgilerin güncel veya doğru olmadığına inanılır veya sair şekilde işbu sözleşme hüküm ve koşulları ve her bir hizmet için kurallar ve kılavuzlara uymamanız halinde, işbu sözleşme kapsamında sağlanan lisans feshedilir. Böyle bir ihlalin ardından, hizmetlere erişmeyi sona erdirmeyi kabul etmektesiniz. Affrefer Ltd'nin, takdiri kensidine olacak şekilde ve bir bildirim yaparak veya yapmayarak; hizmetlere erişiminizi sona erdirebileceğini ve bir hizmet nezdindeki herhangi bir bilgiyi veya içeriği kaldırabileceğini ve geçersiz hale getirebileceğini kabul etmektesiniz.

Üçüncü Şahıs Sitelerine Bağlantılar

Bu internet sitesi, Affrefer Ltd. dışındaki kişilerce işletilen internet sitelerine bağlantılar içermektedir. Bu tür bağlantılar yalnızca referans ve kolaylık sağlamak için verilmiştir. Affrefer Ltd'yi bu tür sitelerin içeriğinden veya işletilmesinden sorumlu tutmamayı kabul etmektesiniz. Bu internet sitesinden başka bir internet sitesine yapılan bir bağlantı , Affrefer Ltd'in bu internet sitesindeki içeriği veya bu sitenin operatörünü veya işlemlerini onayladığı anlamına gelmez. Bu internet sitesinden bağlanabileceğiniz diğer internet sitelerinde herhangi bir içeriğin ne kadarını kullanabileceğinizi belirlemekten yalnızca siz sorumlusunuz.

Internet sitesi üzerindeki veya Affrefer Ltd haricinde bir kişi tarafından işletilen bir "ortak markalı bir internet sitesi" üzerindeki ("ortak markalı internet sitesi") bir alandan alışveriş yapmak isterseniz, tacir veya ortak markalı internet sitesinin işleteni veya alışverişi yaptığınız kişi tarafından, kredi kartı, banka kartı veya sair ödeme mekanizması bilgileri dahil olmak üzere birtakım bilgiler sağlamanız talep edilebilir. Ayrıca, Affrefer Ltd'ye, forex ticareti amaçları doğrultusunda adınız ve iletişim bilgileriniz dahil olmak üzere bilgilerinizi üçüncü şahıslara aktarması için tam yetki vermeyi kabul etmektesiniz.

Herhangi bir ortak markalı internet sitesi veya buradaki tacirler veya bunların işleticileri veya alışveriş yaptığınız sair kişiler ile yapılan işlemlerin sonucu olarak ortaya çıkan herhangi bir zarar veya kayıp nezdinde Affrefer Ltd'yi sorumlu tutmayacağınızı kabul etmektesiniz. Bu satın alma ile bağlantılı olarak sağladığınız tüm bilgilerin doğru, eksiksiz ve güncel olacağını kabul etmektesiniz. Kredi kartınız, bankamatik kartınız veya diğer ödeme mekanizmalarının kullanıcıları tarafından yapılan tüm masrafları, söz konusu masraflar gerçekleştiğinde geçerli olan ücretlerde ödemeyi kabul etmektesiniz. Ayrıca, yaptığınız herhangi bir satın alımla ilgili, varsa, uygulanan vergileri de ödeyeceksiniz. Ortak markalı her site, satın alma işleminin bir parçası olarak ifşa etmeniz gerekebilecek kişisel tanımlayıcı bilgilerle ilgili sitenin gizlilik politikasının bir tanımını içerecektir.

Affrefer Ltd, yetkilileri, müdürleri veya çalışanlarının size veya herhangi bir üçüncü şahısa karşı herhangi bir durumdaki sorumluluğu, bu sorumluluğa sebebiyet veren işleme ilişkin Affrefer Ltd'ye aktarılan paranın miktarıyla sınırlıdır.

Cookieler

Internet sitemiz, Kullanıcı deneyimini geliştirmek için "cookies" günlük dosyalarını ve diğer izleme teknolojilerini kullanabilir. Kullanıcının internet tarayıcısı, kayıt tutma amacıyla ve bazen de onlar hakkındaki bilgileri izlemek için çerezleri sabit disklerine yerleştirir. Çerezleri reddetmek veya çerez gönderildiğinde sizi uyarması için internet tarayıcınızı ayarlamayı seçebilirsiniz. Böyle yapmanız halinde, Sitenin bazı bölümlerinin düzgün çalışmayabileceğini unutmayın.

Internet sitemizde görünen reklamlar, çerez kullanabilecek olan reklam ortakları tarafından Kullanıcılara iletilebilir. Bu çerezler reklam verenlerin, size çevrim içi olarak reklam gönderdiklerinde size veya bilgisayarınızı kullanan başkalarına ait kişisel olmayan teşhis edilebilir bilgileri derleyerek her seferinde bilgisyaranızın tanınmasını sağlar. Bu bilgi, reklam ağlarının, diğer şeylerin yanı sıra, sizin için en çok ilgi çekeceğine inandıkları hedef reklamların yayınlamasına olanak tanır. Bu gizlilik politikası, herhangi bir reklam veren tarafından çerezlerin kullanımını kapsamaz.

Pazar bilgisi

Affrefer Ltd, bir veya daha fazla hizmeti aracılığıyla size, dahili olarak üretilen veya temsilcilerden, satıcılardan veya ortaklardan ("üçüncü taraf sağlayıcılar") elde edilen çok çeşitli finansal bilgileri sunabilir. Bu, finansal piyasa verilerini, kotaları, haberleri, analist görüşlerini ve araştırma raporlarını, grafikleri veya verileri içerir, ancak bunlarla sınırlı değildir ("pazar bilgisi").

Bu internet sitesi sayfalarında verilen piyasa bilgileri, yatırım tavsiyesi değildir. Affrefer Ltd, piyasa bilgilerini onaylamamakta veya teyit etmemektedir ve bunu size yalnızca kendi rahatınız için bir hizmet olarak sunabiliriz. Affrefer Ltd ve üçüncü taraf sağlayıcıları, piyasa bilgilerinin doğruluğunu, dakikliğini, eksiksizliğini veya doğru şekilde sıralanmasını taahhüt etmez veya kullanımınızdan veya piyasa bilgisine  dayanmanızdan kaynaklı olarak herhangi bir sonuç alınacağını garanti etmez.

Piyasa bilgileri hızlı bir şekilde, örneğin piyasa koşullarındaki veya ekonomik koşullardaki değişiklikler dahil çeşitli nedenlerle güvenilmez hale gelebilir. Ne Affrefer Ltd ne de üçüncü şahıs sağlayıcılar herhangi bir piyasa bilgisinde yer alan bilgileri veya görüşleri güncellemek zorunda değildir ve herhangi bir zamanda önceden haber vermeksizin piyasa bilgisi sunmayı bırakabiliriz.

Ne Affrefer Ltd ne de üçüncü taraf sağlayıcıların herhangi bir piyasa bilgisinin sunulmasının sonlandırılması, kesintiye uğraması, gecikmesi veya yanlışlığından sorumlu olmayacağını kabul etmektesiniz. Piyasa bilgilerine "deep-link" yapmayacak, bunları yeniden dağıtılmayacak veya buna imkan sağlamayacak veya Affrefer Ltd tarafından piyasa bilgisi edinmek adına yetkilendirilmemiş kimselere piyasa bilgilerine erişim sağlamayacaksınız.

Sitenin kullanımı & erişim

Kişisel bilgisayar, modem ve telefon veya sair erişim hattı dahil olmak üzere internet sitesine erişim yönteminizi sağlamanız ve muhafaza etmenizden siz sorumlusunuz.

Internet sitesine bağlanmak için gerekli tüm erişimden ve servis ücretlerinden ve bu tür sistemlere erişimde ortaya çıkan tüm masrafları üstlenmekten siz sorumlusunuz. Ayrıca kişisel bilgisayarınızda veya internet sitesine ve hizmetlere erişebileceğiniz herhangi bir başka bilgisayarda (bundan sonra "bilgisayar" veya "bilgisayarınız" olarak anılacaktır) bulunan bilgilerin kullanımı ve depolanması ile ilgili tüm riskleri üstlenmektesiniz.

Bilgisayarınızın güvenliği ve kontrolüne ilişkin, bilgisayar virüsleri veya sair zararlı veya uygunsuz materyaller, cihazlar, bilgiler veya verilere karşı uygun korumaya sahip olduğunuzu ve kurmayı ve muhafaza etmeyi planlandığınızı beyan ve taahhüt edersiniz.

Herhangi bir telekomünikasyon veya ekipman veya yazılımdaki hatalar veya kötü idaresinden kaynaklanan gecikmeler, kayıplar, hatalar veya eksiklikler sebebiyle bilgisayar sistemlerinizin, verilerinizin veya kayıtlarınızın veya bunların herhangi bir kısmının bozulması veya zarar görmesi veya imha edilmesinden Affrefer Ltd'yi sorumlu tutmayacağınızı kabul etmektesiniz.

Doğrudan veya dolaylı olarak Affrefer lrd veya Affrefer Ltd'nin çevrimiçi hizmet sağlaycılarına herhangi bir bilgisayar virüsü veya uygunsuz materyal veya cihazlar iletmeyecek veya bunları herhangi bir şekilde bunlara maruz bırakmayacaksınız.

Şirket Hakları

Affrefer Ltd, herhangi bir zamanda bu sitenin veya herhangi bir bölümünün askıya alma hakkını saklı tutar ve bununla bağlantılı olarak şirket aleyhine hiçbir hak iddia edilemez.

Mücbir Sebep

Herhangi bir mücbir sebep veya hükümet veya yasal otorite işlemi veya herhangi bir telekomünikasyon veya ekipman veya yazılımdaki hatalar veya kötü idaresinden kaynaklanan gecikmeler, kayıplar, hatalar veya eksiklikler sebebiyle bilgisayar sistemlerinizin, verilerinizin veya kayıtlarınızın veya bunların herhangi bir kısmının bozulması veya zarar görmesi veya imha edilmesinden Affrefer Ltd'nin size veya başkasına karşı sorumlu olmayacağını kabul etmektesiniz.

Taraflar işbu sözleşme nezdindeki yükümlülüklerinin kısmen, tamamen ifa veya uygun ifa edilmemesinden dolayı, anılan durum işbu sözleşme akdedildikten sonra ortaya çıkan ve tarafların öngörebilmesi veya önlemesi mümkün olmayan olağan dışı durumlardan (doğal afetler, savaşlar, silahlı çatışmalar vb.) kaynaklanması halinde sorumluluktan kurtulacaktır.

Teknik problemler

İnternet ve dünya çapındaki internet genel olarak güvenilir olmakla birlikte, teknik sorunların veya başka koşulların internet sitesine erişmenizi geciktirebileceğini veya engelleyebileceğini bilmektesiniz.

Teknik problemler, sistem hataları ve bozuklukları, iletişim hattı bozuklukları, ekipman veya yazılım hataları veya bozuklukları, sistem erişim sorunları, sistem kapasite sorunları, yüksek internet trafiği ihtiyacı, güvenlik sorunları ve izinsiz erişim ve benzeri bilgisayar problemleri ve bozuklukları sebebiyle Affrefer Ltd sorumlu değildir ve siz de, Affrefer Ltd veya herhangi bir temsilcisi veya hizmet sağlayıcısını sorumlu tutmayacağınızı kabul etmektesiniz.

Affrefer Ltd, internet sitesine tercih ettiğiniz zaman veya mekanda erişebileceğinizi veya kullanabileceğinizi veya Affrefer Ltd'nin internet sitesine tamamen veya herhangi bir coğrafi lokasyonda etkin kapasiteye sahip olacağını beyan, taahhüt veya garanti etmez.

Affrefer Ltd, internet sitesinin kesintisiz ve hatasız bir hizmet sunacağını beyan, taahhüt veya garanti etmez. Affrefer Ltd, satılabilirlik veya belirli bir amaca uygunluk da dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere internet sitesi ve içeriği ile ilgili hiçbir teminat veya garanti vermez.

Yukarıda belirtilenleri sınırlamadan, Affrefer Ltd, kontrolü dışındaki teknik hataların neden olduğu bilgi sistemlerinin işletilmesindeki başarısızlıklardan kaynaklanan emir ve gerekliliklerin yerine getirilememesinden sorumlu olmayacaktır.

Ticari markalar ve telif hakları

Tüm içerik, ticari markalar, hizmet markaları, ticari isimler, logolar ve simgeler Affrefer Ltd veya iştiraklerinin veya temsilcilerinin mülküdür ve telif hakkı yasaları ve uluslararası anlaşma ve hükümlerle korunmaktadır.

Telif hakkı bildirimlerini veya korunan fikri mülkiyet haklarına ilişkin diğer göstergeleri internet sitesinden yazdırdığınız veya indirdiğiniz materyaller üzerinden silmemeyi kabul etmektesiniz. Bu sözleşmede belirtilenler dışında, fikri mülkiyet haklarını veya bu materyalleri veya internet sitesini veya ticaret platformunu kullanma hakkını veya lisansını edinmeyeceksiniz.

Internet sitesinde gösterilen görüntüler Affrefer Ltd'nin malıdır veya izin alınarak kullanılmıştır. Telif hakkı veya diğer herhangi bir fikri mülkiyet hakkı ile korunan herhangi bir bilgi, yazılım veya diğer materyali (bu tür tanıtım ve mahremiyet haklarının yanı sıra) önce bu hakların sahibinin iznini Affrefer Ltd.'in ön yazılı izni almadan yüklememeyi, göndermemeyi, çoğaltmamayı veya dağıtmamayı kabul etmektesiniz.

Internet sitesinde yer alan hiçbir şey, Affrefer Ltd veya ticari markalara sahip olabilecek üçüncü bir tarafın yazılı izni olmadan, herhangi bir ticari markayı kullanma izni ya da başka bir şekilde, herhangi bir lisansı veya kullanım hakkı verdiği şekilde yorumlanamaz. Burada belirtilenler dışında ticari markaları veya internet sitesinin diğer herhangi bir içeriğini kullanımınız kesinlikle yasaktır.

Geçerli yasa, tahkim ve yetkili mahkeme

Bu sözleşme, kanunlar ihtilafı dikkate alınmaksızın İsrail Devleti yasalarına tabidir. Bu, dünyanın başka bir yerinde ikamet etmenize veya Affrefer Ltd ile işlem yapmanıza bakılmaksızın geçerlidir.

Bu sözleşmenin herhangi bir kısmının yasa dışı, geçersiz veya uygulanamaz olması halinde, bu bölüm ayrı sayılır ve kalan hükümlerin geçerliliğini ve uygulanabilirliğini etkilemez.

Münhasır mahkeme yargı yetkisine alternatif olarak, bununla ilgili olarak ortaya çıkabilecek herhangi bir anlaşmazlığı çözmek için İSRAİL  mahkemelerinin şahsi ve münhasır yargı yetkisini kabul etmektesiniz.

 

Risk Bildirimi: Marjda döviz ticareti yüksek risk içerir ve tüm yatırımcılar için uygun değildir. Kaldıraçlı bir ürün olarak, zararlar ilk depozitoları aşabilir ve sermaye risk altındadır. Forex veya başka herhangi bir finansal vasıtaya yatırım yapmaya karar vermeden önce yatırım hedeflerinizi, deneyim seviyenizi ve risk iştahınızı dikkatlice göz önünde bulundurmalısınız. Çalıştığımız tüm brokerlar hakkında size değerli bilgiler sunmak için çok çalışıyoruz. Size bu hizmeti sunabilmek için ortak olduğumuz brokerlerden ücret tahsil edebiliriz.

bottom of page